Skip to content

بازاریابی محتوایی

تولید محتوا سئو شده با توجه به کسب و کار شما

مخاطبان خود را بشناسید؛ نظرسنجی ها و نرم افزار تجزیه و تحلیل می تواند به شما کمک کند تصویر بهتری از بازدید کننده یا مشتری های خود داشته باشید. کاربرانی را در نظر بگیرید که بازدیدکنندگان و مشتریان ایده آل سایت شما هستند؛ سپس به این فکر کنید که آنها به دنبال چه نوع محتوایی هستند.

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد دنبال متن های مرتبط بگردد تمرکزش از روی کار اصلی برداشته میشود و اینکار زمان بر خواهد بود. همچنین طراح به دنبال این است که پس از ارایه کار نظر دیگران را در مورد طراحی جویا شود و نمی‌خواهد افراد روی متن های موجود تمرکز کنند.